INFORMACIÓ IMPRESCINDIBLE:

Tipus de làmpada

Làmpada incandescent
Làmpada halògena
Làmpada fluorescent
Làmpada L.E.D.

Eficiència

10%-15%
30%
60%
90%

Duració

1000 hores
2000 hores
2000-8000 hores
20000-50000 hores

Color ºK

2800ºK
3000ºK
2800ºK-6000ºK
2800ºK-10000ºK

C.R.I

100%
100%
60-90%
0-90%

Lux El lux (símbol: lx) és una unitat de mesura de la il·luminació. El seu valor equival a un flux d'un lumen que incideix en un metre quadrat. 1 lx = 1 lm/m2 = 1 m2·m–4·cd

Lumen El lumen (símbol: lm) és una unitat de mesura del flux lluminós. De fet, es tracta de la unitat del Sistema Internacional d'Unitats per a aquesta magnitud. El seu valor equival al flux lluminós que emet un focus puntual d'una candela d'intensitat en un estereoradian.

Candela La candela (símbol: cd) és una de les set unitats bàsiques del Sistema Internacional d'Unitats (SI). Mesura la intensitat lluminosa; és a dir, la potència emesa per una font de llum en una direcció donada, basada en la funció de lluminositat (un model estandarditzat de la sensibilitat de l'ull humà a diferents longituds d'ona). Una espelma, per exemple, produeix una intensitat lluminosa d'aproximadament 1 cd.

C.R.I Reproducció Cromàtica : Efecte d'una il·luminació sobre la percepció del color dels objectes, de forma conscient o subconscient, en comparació amb la seva percepció del color sota una il·luminació de referència.

Color ºK El color aparent d'una font lluminosa varia del vermell ataronjat de la flama d'una espelma (1.850 K) a blavenc en el cas d'un flaix electrònic (entre 5.000 i 6.500 K segons els fabricants)